Web vieweren bruges til at gense kort, bane og vejvalg på computeren. Man kan sammenligne forskellige løberes vejvalg, se stræk-tider, lave simuleret fællesstart (synkronisering) for forskellige løbere fra hver post mv.

Billedet nedenfor viser de forskellige funktioner, som man har adgang til.

Restriction None

Replay